Usluge

Administracija

Usluge iz domena računara i računarskih sistema, unapređuje i olakšava poslovanje primenom novih tehnologija i nudi najadekvatnije rešenje.


Rešenja

Svojim korisnicima nudimo celovita informatička i poslovna rešenja: razvoj, izgradnju, upravljanje i održavanje informaciono-komunikacionih sistema.

Web programiranje

Nudimo razvoj web stranica sa našim ili vašim dizajnom i održavanje na mesečnom ili godišnjem nivou sa ugovornom obavezom ili bez nje.


Grafički dizajn

Dizajn materijala za potrebe štampe,izrada idejnih rešenja, svih formata, kvalitetne izrade, po povoljnim cenama.

Servisiranje

Održavanjem Vašeg računarskog sistema i računara po ugovoru, na mesečnom ili kvartalnom periodu, kojim će biti regulisano pitanje vremena intervencije na poziv, nivo usluge i cena usluge.

Korisnička podrška

Lifetime-podrška aktivno učestvuje i prati rešavanje prijavljenih korisničkih upita, zahteva i problema kako bi sve bilo u okvirima ugovorenih obaveza ili bolje.